مدير كل فرودگاه‌هاي خراسان رضوي گفت: مصوبات دور اول و دوم سفر رياست جمهوري به استان در خصوص توسعه فرودگاه‌هاي استان اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان سعيد چلندري گفت: مصوبات دور اول سفر رياست جمهوري پیرامون توسعه بهسازي و بازسازي فرودگاه‌ هاشمي نژاد مشهد از محل تسهيلات ذخيره ارزي بخش غير دولتي و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال از اعتبارات شركت فرودگاه‌هاي كشور براي مطالعات فاز يك فرودگاه‌ شهيد مدرس و مرز هوايي شدن فرودگاه‌ سبزوار بوده است.
وي با بيان اينكه قرار بود جهت توسعه و بهسازي فرودگاه‌ وامي از طريق فاينانس به مبلغ 25 ميليارد تومان به شركت فرودگاه كشور بدهند، افزود: علي رغم پيگيري‌هاي صورت گرفته متاسفانه اين مصوبه محقق نشد و از محل اعتبارات شركت فرودگاه‌هاي كشور اعتباري اختصاص يافت و كار توسعه انجام شد.
چلندري با اشاره به اينكه ساليانه بالغ بر 10 تا 20 ميليارد تومان شركت فرودگاه‌هاي كشور روي پروژه‌هاي عمراني اعتبار گذاشته است، اظهار كرد: بحث تجهيز و راه‌اندازي ترمينال خارجي به مساحت 21 هزار متر مربع، احداث ترمينال زيارتي به مساحت 10 هزار متر مربع، احداث ترمينال واردات و صادرات كالا به مساحت 3000 متر مربع، احداث ساختمان ايمني و تجهيز 5000 متر مربع، احداث مسير هواپيما تا پاركينگ (تاكسي وي)16 هزار متر مربع و احداث پاركينگ‌ ترمينال‌ خارجي و محوطه‌سازي 77 هزار متر مربع صورت گرفته است.
چلندري ادامه داد: مجموع هزينه‌هاي شش پروژه فوق 45 ميليارد و 700 ميليون تومان از سال 85 تا كنون بوده است.
چلندري در خصوص پروژه‌هاي بخش خصوصي نیز خاطر نشان كرد: احداث ساختمان تعميرات هواپيمايي تابان به مساحت 10 هزار و 500 متر مربع، احداث ساختمان تعميرات ايران ايراتور 2550 متر مربع، احداث ترمينال ضلع شرقي 6000 متر مربع و پاركينگ طبقاتي به مساحت 38 هزار متر مربع از پروژه‌هاي بخش خصوصي در فرودگاه مي‌باشد.
مدير كل فرودگاه‌هاي خراسان رضوي هزينه مجموع پروژه‌هاي فوق را بالغ بر 26 ميليارد و 500 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: دو مرحله توسعه اپروم فرودگاه با هزينه 7 ميليارد و 500 ميليون تومان با مساحت حدود 60 هزار متر مربع در دستور كار قرار دارد.
وي با بيان اينكه فرودگاه هاشمي نژاد مشهد به دليل واگذاري پروژه‌ها به بخش خصوصي در سطح فرودگاه‌هاي كشور پيشگام بوده است، اظهار داشت: پاركينگ طبقاتي فرودگاه كه يكي از پروژه‌هاي بخش خصوصي مي باشد با 40 درصد پيشرفت فيزيكي با مساحت 38 هزار متر تا نيمه اول سال 91 به بهره‌برداري خواهد رسيد.
چلندري در خصوص ديگر مصوبات دور اول سفر رياست جمهوري گفت: اختصاص سه ميليارد ريال براي مطالعات فاز يك فرودگاه شهيد مدرس و مرز هوايي شدن فرودگاه سبزوار از ديگر مصوبات دور اول سفر بوده كه انجام شده است.
مدير كل فرودگاه‌هاي خراسان رضوي با اشاره به اينكه در دور سوم سفر رياست جمهوري مصوبه‌اي در خصوص فرودگاه‌هاي استان نداشتيم، تصريح كرد: مطالعه و احداث فرودگاه‌ شهيد مدرس و صدور مجوز پروازهاي مستقيم از كشورهاي مسلمان به مشهد از مصوبات دور دوم سفر رياست جمهوري مي‌باشد.
وي افزود: ماده 32 فرودگاه شهيد مدرس اخذ و اعتبار دو ميليارد و 500 ميليون تومان براي آن مصوب شد كه بخشي از آن در سال 89 اختصاص پيدا كرد.
چلندري ادامه داد: عمليات زيرسازي باند فرودگاه شهيد مدرس در حال انجام است كه طي بازديد اخير وزير راه و شهرسازي از فرودگاه، اعتبار 10 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه حدود پنج ميليارد تومان براي سال 90 تخصيص داده شد تا بتوانيم در سال 90 باند فرودگاه شهيد مدرس را به اتمام برسانيم.