پرتاب دومین ماهواره‌ی اسکای‌نت شب گذشته انجام شد

ماهواره‌ی دوم کمپانی اسکای‌نت، ماهواره‌ی مخابراتی نظامی انگلیسی که قرار است به مقاصد مخابراتی به برزیل نیز کمک کند، شب گذشته و از پایگاه فضایی اروپا در گوآیانای فرانسه به فضا فرستاده شد. این ماهواره که به همراه برادرش که پیش از آن در فضا به سر می‌برده‌است و باهم توانایی تکمیل سیستم اسکای‌نت 5 را دارند، توسط یک موشک آریان-5 در مدار خود قرار گرفت.


[align=center][/align]


از آنجا که طراحی و ساخت این ماهواره بر اساس متدهای امریکایی بوده است، چندان با سیستم نظامی انگلستان تطابق نداشته و نیاز به اصلاحات در سیستم وجود دارد. به همین منظور در بودجه‌ی 6/3 میلیارد پوندی اختصاص داده شده به این امر، برای تغییرات سیستم نیز توجه خاص مبذول گشته است. ماهواره‌ی بعدی از این مجموعه اواسط سال 2008 در مدار قرار می‌گیرد.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.theregister.co.uk
لینک اصلی[/size]