پس از دو روز تاخیر: آريان امروز پرتاب مي‌شود
.

.
شركت پرتاب راكت "آريان اسپيس" اعلام كرد، راكت "آريان" كه حامل ماهواره نظامي انگليسي و يك ماهواره ارتباط از راه دور برزيلي است در پي بروز يك نقص فني كه پرتاب اين راكت را در روز جمعه به تاخير انداخت، روز دوشنبه از گويان فرانسه پرتاب خواهد شد.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، پايگاه پرتاب اين شركت در "كورو" واقع در ساحل شمال شرق آمريكاي جنوبي با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد، به دنبال آزمايش و تعويض يك مولفه تجهيزاتي در ابزار پرتاب، آريان اسپيس دوباره آغاز شمارش معكوس نهايي ماموريتش را تصويب كرده است.

راكت "آريان ‪ "۵‬اكنون در انتظار پرتاب است و پرتاب آن براي ساعت ‪ ۲۲:۰۶‬دقيقه روز دوشنبه به وقت گرينويچ برنامه ريزي شده است.

اين راكت ماهواره "‪، "Skynet 5B‬يك ماهواره ارتباط از راه دور براي وزارت دفاع انگليس و ماهواره "‪ ، "Star One C1‬يك ماهواره براي اپراتور مخابراتي "ايمبراتل" برزيل را به فضا خواهد برد.
.
takeoff.ir