فرود اضطراري يک فروند هواپيما در فرودگاه مونيخ درپي تهديد بمب گذاري
.

.
پليس المان امروز سه شنبه از فرود اضطراري يک فروند هواپيما با يکصد سرنشين در فرودگاه مونيخ در پي تهديد به بمب گذاري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري المان از مونيخ ، پليس المان امروز سه شنبه اعلام کرد پس از فرود اضطراري اين هواپيما همه سرنشينان ان خارج شدند و پليس هواپيما را تجسس کرد اما از انجا که بمبي در داخل هواپيما پيدا نشد ، به خلبان هواپيما اجازه داده شد به پرواز خود ادامه دهد.

اين هواپيما متعلق به يک شرکت يوناني است و از پاريس به مقصد اتن در پرواز بود که در فرودگاه مونيخ فرود اضطراري کرد.
takeoff.ir