بازار داغ خريد هواپيما در دبي
.

.
شرکت هاي هواپيمايي خليج فارس براي عقد قراداد هاي خريد هواپيماي مسافربري هجوم آورده اند.

به گزارش شبکه خبري المنار شرکت هاي هواپيمايي خليج فارس براي عقد قراداد هنگفت خريد هواپيماي مسافربري در نمايشگاه هواپيمايي دبي ازدحام کرده اند . شرکت ايرباس اعلام کرد اين شرکت در سال جاري در زمينه فروش محصولات خود به دنبال عقد قراداد بيست مليارد دلاري با شرکت هواپيمايي امارات رکورد بي سابقه اي را ثبت کرده است.

مدير فروش شرکت اروپايي ايرباس اعلام کرد تقاضاهاي خريد امضاء شده به هزار و صد وبيست و پنج هواپيما در مدل هاي مختلف بالغ مي شود . شرکت هواپيمايي امارات اعلام کرد اين شرکت در تاريخ خود عظيم ترين قراداد خريد هواپيما را بسته است که شامل صدو بيست هواپيماي ايرباس از نوع A -350و و يازده هواپيماي A-380 و دوازده هواپيماي بوينگ 777 مي شود.

رقم کل اين خريد ها از هواپيماها و موتورها به بيست و سه مليار دلار امريکا بالغ شده است و اين احتمال وجود دارد که اين رقم با احتساب خريد پنجاه هواپيماي اضافي به سي و پنج مليارد درلار افزايش يابد .

هم چنين شرکت وابسته به صنايع هواپيمايي دبي درخواست خريد هواپيما به ارزش سيزده مليارد دلار داده است . شرکت هواپيمايي امارات فقط به عقد قرار داد با ايرباس اکتفا نکرده بلکه با شرکت بويينگ نيز براي خريد دوازده هواپيما قرارد بسته که ارزش آن سه مليارد دلار است.

شرکت هواپيمايي قطر فقط با شرکت بويينگ به ارزش سيزده ميليارد دلار قراداد بسته که شامل پنجاه وهفت هواپيما به اضافه حق خريد سي وپنج هواپيماي جديد به ارزش نه مليار د دلار است که مبلغ نهايي به بيست و دو مليارد دلار بالغ مي شود.

در کنار اين دو شرکت هواپيمايي ، شرکت هواپيمايي عربي که مقر آن در شارجه است به قراد داد خريد سي و پنج هواپيماي ايرباس A-320 را امضاء کرده و شرکت هواپيمايي عربستان بيست و دو هواپيما از دو شرکت بويينگ و ايرباس خريداري کرده است. عقد اين قراردادها پرسش هاي زيادي در خصوص نياز واقعي اين کشورها به اين هواپيماها مطرح کرده است.
takeoff.ir