تقاضاي پاکستان براي خريد هشت فروند هواپيماي ايرباس
.
تهران/ واحد مرکزي خبر / اقتصادي 86/08/22
شرکت ايرباس فرانسه امروز سه شنبه اعلام کرد، اير بلو، بزرگترين شرکت هواپيمايي خصوصي پاکستان، دستور خريد هشت فروند هواپيماي اي سيصد و بيست را داده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز از دوبي، اين سفارش خريد در نمايشگاه صنايع هوايي دبي اعلام شد و جزييات بيشتر آن هنوز اعلام نشده است.
واحد مرکزي خبر
iribnews.ir