گزارش روابط عمومي فرودگاههاي استان: اين پرواز ايرباس متعلق به شركت هواپيمايي ماهان با ظرفيت 450 نفر است.
و در مجموع زائران بيت الله الحرام از خراسان رضوي با 32 پرواز از امروز 18 تا 25 مهرماه به عربستان اعزام مي شوند.
از اين تعداد پرواز 30 مورد از طريق شركت هواپيمايي ماهان و دو پرواز با شركت ايران اير انجام مي شود كه 9 مورد آنها به مقصد مدينه و مابقي جده است. و در مجموع اين پروازها 12 هزار زائر حج تمتع از استان عازم خانه خدا مي شوند.