پرواز مسير شيراز-رشت- عسلويه و بالعكس به پروازهاي فرودگاه رشت افزوده شد.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه سردار جنگل، مدير كل فرودگاه گيلان از افزايش مسير پرواز شيراز-رشت- عسلويه و بالعكس به منظور پاسخگويي به تقاضاي مسافرين هوايي مسير ياد شده، خبر داد. مهندس فتاح رضواني در اينباره گفت: قبلاً مسير فوق فقط در روزهاي چهارشنبه از فرودگاه رشت انجام مي شد كه از ديروز جمعه 15 مهرماه، روزهاي جمعه هر هفته نيز به اين مسير اضافه شد. وي افزود: پروازهاي هفتگي فرودگاه رشت به مقاصد تهران، مشهد، بندرعباس، شيراز، اصفهان، كيش، اهواز، عسلويه 84 سورتي مي باشد.