مدير كل فرودگاه گيلان از برقراري پرواز هفتگي رشت به بغداد از دهه اول آبان ماه سال جاري از فرودگاه سردار جنگل خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاه گيلان، مهندس فتاح رضواني مدير كل فرودگاه گيلان از برقراري پرواز مستقيم رشت به بغداد براي انجام عتبات عاليات و اعزام مستقيم زائران گيلاني خبر داد. وي اولين پرواز در اين مسير را ششم آبان سال جاري اعلام كرد و افزود: تعداد 30 دفتر زيارتي در گيلان، اين پروازها را از تاريخ ياد شده به صورت هفتگي انجام خواهد داد و طبق برنامه اعلام شده از سوي مديريت حج و زيارت گيلان، فعلاً تا دهه اول دي ماه اين برنامه ادامه دارد. يادآور مي شود هزينه رفت و برگشت و اقامت هر يك از زائرين گيلاني به عتبات حدود هفت ميليون ريال توسط يكي از دفاتر زيارتي اعلام شده است.