رييس سازمان فضايي ايران از انجام پروژه با هفت دانشگاه كشور خبر داد.

"احمد طالب‌زاده" عصر روز دوشنبه در دانشگاه اميركبير افزود:

دانشگاه‌هاي "صنعتي اميركبير"، "صنعتي شريف"، "علم و صنعت"، "شهيد بهشتي"، "خواجه نصيرالدين طوسي" و "دانشگاه‌هاي صنعتي اصفهان" و "شيراز"، هفت دانشگاهي هستند كه شاخصه‌هاي آنها به شرايط و خواسته‌هاي سازمان فضايي ايران نزديك است.

وي گفت سازمان فضايي ايران با هر ‪ ۷دانشگاه پروژه‌هايي را در دست اجرا دارد و نيروي انساني مورد نياز خود را توسط اين دانشگاه‌ها تامين خواهد كرد.
طالب‌زاده گفت بسياري از پژوهشگاه‌ها پس از صدور مجوز توسط وزارت علوم، به حال خود رها مي‌شود تا خود به دنبال يافتن پروژه باشند اما سازمان فضايي خود را موظف مي‌داند تا براي اين پژوهشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي فضايي برنامه بلند مدت ‪ ۱۰ساله تعريف كند تا اين مراكز دغدغه دريافت پروژه نداشته باشند.


[align=center][/align]سازمان فضايي قصد دارد تنها كار سياستگذاري را انجام دهد و امور اجرايي را به مراكز دانشگاهي مرتبط با علم فضا واگذار كند.
به گفته وي، بسياري از وزارتخانه‌ها تصور مي‌كنند كه فعاليت پژوهشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي پس از مطالعه و طراحي ماهواره، پايان مي‌يابد اما محقق، صنعت‌گر و سازنده ماهواره بايد يك تيم تشكيل دهند و بهتر است كه ساختن ماهواره را همان تيم تحقيقاتي بر عهده گيرد.

اين مقام مسوول افزود: "يكي از چالش‌هاي ما اين است كه برخي از مديران ارشد و فرهنگ حاكم بر مديريت كشور نگاه كوتاه مدت به امور دارند در صورتي كه برخي از بخش‌ها براي نتيجه‌گيري از فعاليت هايشان به به زمان بلندتري نياز دارند."

وي با اشاره به تغييري كه در كشور رخ داده است، گفت اگر‪ ۱۰سال قبل بحث‌هاي فضايي مطرح مي‌شد، كسي حاضر نبود همكاري كند و بودجه‌اي به اين بخش اختصاص دهد اما اكنون مبحث فضا يكي از برنامه‌هاي ضروري كشور به شمار مي‌رود و دولت و مجلس به بخش فضا اهميت بسياري مي‌دهند و سازمان فضايي به هيچوجه مشكل ندارد.

به گفته مسوول سازمان فضايي ايران، اين سازمان از تمامي محققان و كساني كه ايده جديدي دارند استقبال مي‌كند و در همين هفته (هفته جهاني فضا- ‪ ۱۹تا ‪ ۲۵آبان) دو پروژه نانوماهواره با وزن ‪ ۳كيلوگرم از دانشگاه صنعتي اميركبير و شريف در سازمان فضايي پذيرفته شد.

طالب زاده گفت بستر مالي، نرم افزاري و سخت افزاري براي اجراي پروژه هاي فضايي در كشور فراهم است اما بايد به ياد داشت كه در اين بخش كار تيمي اهميت بسياري دارد..


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.irna.ir
لینک اصلی[/size]