خدمه ايستگاه فضايي بين‌المللي با استفاده از يك جرثقيل روبوتيك بندر الحاقي شاتل فضايي را دوباره جابجا و مستقر كردند.

اين اقدام، ‌مرحله‌اي مهم در جهت آماده‌سازي اين مجتمع فضايي براي رسيدن آزمايشگاه علمي اروپا در ماه آينده است.

ران تاني، مهندس پرواز تازه وارد در ايستگاه اين عمليات را از داخل آزمايشگاه دستيني در ايستگاه فضايي با هدايت بازوي رباتيك انجام داد.


[align=center][/align]


تاني پس از برداشتن بندر آن را به آرامي به سمت چپ ايستگاه متصل كرده و روي نقطه اتصال هارموني كار گذاشت.

هم اكنون با جاسازي مناسب اين بندرگاه شاتل، شرايط براي انتقال واحد هارموني به موقعيت دائمي آن روي آزمايشگاه دستيني آماده است.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.isna.ir
لینک اصلی[/size]