جت حامل تلسكوپ ناسا به پرواز درآمد

آزمايش‌ها بر روي يك جت تغيير يافته به جايگاه يك تلسكوپ حساس مادون قرمز كه به گفته ناسا پنجره جديدي به روي اخترشناسان براي مطالعه برروي نحوه تكامل راه شيري خواهد بود، آغاز شد.
اين رصدخانه استراتوسفريك براي نجوم مادون قرمز موسوم به SOFIA قرار است در ارتفاع 13 هزار متري عمل كند.


[align=center][/align]


به اين ترتيب اين تلسكوپ از فراز 99 درصد از بخار آب اتمسفريك زمين كه مانع از رسيدن طول موج‌ها به زمين مي‌شود پرواز مي‌كند.
رييس اين پروژه گفت: وقتي در نور مادون قرمز به كائنات نگاه مي‌كنيد، واقعا منظره و نماي متفاوتي از كائنات را مي‌بينيد.
دستورالعمل علمي SOFIA شامل مطالعه بر روي شكل‌گيري ستاره‌ها در كهكشان راه شيري، شناسايي تركيب شيميايي مواد بين ستاره‌يي و مشاهده از ميان غبارهاي فضايي است كه سياه چاله‌ها را در مركز كهكشان پنهان كرده‌اند.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.isna.ir
لینک اصلی [/size]