رواز مستقيم از فرودگاه رشت به فرودگاه نجف به منظور رفاه حال هموطنان از روز يكشنبه 8 آبان راه اندازي شد.
بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاههاي گيلان اين پرواز تا اطلاع بعدي روزهاي يكشنبه هر هفته انجام خواهد شد.

اولين پرواز رشت به نجف با يك فروند هواپيماي فوكر 100 انجام شد.
معاون اداره كل فرودگاههاي گيلان در اين باره گفت: اين پرواز توسط شركت هواپيمايي نفت از روز يكشنبه 7 آبان به صورت هفتگي انجام خواهد شد.

در اولين پرواز تعداد 96 نفر زائر گيلاني به منظور زيارت عتبات عاليات به نجف منتقل شدند.
به گفته معاون اداره كل فرودگاههاي گيلان نخستين پرواز به مقصد نجف اشرف و بقيه پروازها به مقصد بغداد انجام خواهد شد.

هم اكنون از فرودگاه رشت 80 پرواز به مقاصد تهران، مشهد، شيراز، اصفهان، بندرعباس، اهواز، عسلويه، كيش به صورت برنامه اي در هفته انجام مي شود.