فرشيد "كج كلاه" مدير فرودگاه عسلويه گفت: اين پرواز هفته اي سه روز توسط شركت هواپيمايي آسمان انجام مي شود.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه عسلويه، وي تاكيد كرد: در صورت استقبال مردم تعداد اين پروازها افزايش مي‌يابد.
مدير فرودگاه عسلويه همچنين از راه‌اندازي خطوط پروازي جديد در اين فرودگاه درآينده‌ي نزديک خبر داد و اظهارداشت: خطوط داخلي و خارجي فرودگاه عسلويه تا پايان سال افزايش خواهد يافت.