پروژه بهسازی و توسعه میادین پروازی فرودگاه همدان آغاز شد.
مدیر فرودگاه همدان گفت: اين پروژه با بيش از 125 میلیارد ریال از اعتبارات مشترك استاني و شركت فرودگاههاي كشور در دو سال اجرا مي شود.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه همدان، "علی کیخایی" برقراري پروازهای زيارتي و حج تمتع، پذیرش هواپيماهاي بزرگ تا رده ایرباس A 300-600 و توسعه خطوط هوایی فرودگاه را از اهداف اين پروژه برشمرد.

وي با ابراز اميدواري براي اجراي هر چه سريعتر پروژه بهسازی و توسعه میادین پروازی فرودگاه همدان تاكيد كرد: براي تسريع اجراي اين پروژه مشوقهايي در نظر گرفته شده است.