مدير فرودگاه بجنورد از افزايش 16 درصدي پروازهاي اين فرودگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه بجنورد، " محمود اماني بني " سه شنبه (10 مهر ) در نشست خبري مديران كل حوزه وزارت راه و شهر سازي استان خراسان شمالي گفت: با اضافه شدن پروازهای روزهای چهارشنبه تعداد پروازهاي فرودگاه بجنورد حدود 16 درصد افزايش يافت.
وي افزود: با جاگزيني هواپيماهاي فوكر 100 به جاي هواپيماهاي اي تي آر فرودگاه بجنورد شاهد حدود 50 درصد افزایش صندلی شده است.
مدير فرودگاه بجنورد با اشاره به پيشرفت 60 درصدي عمليات فيزيكي ساخت سايت RCAG براي زير پوشش قراردادن راديويي هواپيماهاي عبوري داخلي و خارجي، اظهارداشت: به محض آماده شدن سايت، آنتن و تجهيزات مورد نياز آن نصب خواهد شد.
وي همچنين با تشريح عمليات توسعه ترمينال فرودگاه بجنورد براي انجام پروازهاي خارجي گفت:
تجهیزات مورد نیاز نهادها و شركتهاي خدمات رساني به پروازهای خارجی خریداری شده است و به محض راه اندازي اين پروازها به بهره برداري مي رسد.