معاون عمليات هوانوردي فرودگاه مهر آباد از آمادگي اين معاونت در خصوص ارائه خدمات پروازي به مسافران با حداكثر توان در فصل سرد و زمستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور، "علي اصغر باريكاني" در جلسه هماهنگي عمليات زمستاني فرودگاه مهر آباد كه با حضور روساي ادارات فرودگاه و نمايندگان شركت هاي هواپيمائي و هندلينگ برگزار شد، گفت: معاونت عمليات هوانوردي فرودگاه آماده است خدمات آموزشي مورد نياز را به كاركنان شركتهاي مستقر در فرودگاه در خصوص عمليات زمستاني ارائه دهد.
وي همچنين بارش زود هنگام برف را در تهران فرصتي مناسب براي سنجش ميزان آمادگي شركت هاي هواپيمايي وهندلينگ دانست و بر لزوم آمادگي اين شركتها براي ارائه هر چه بهتر خدمات پروازي در فصل زمستان تاكيد كرد.
معاون عمليات هوانوردي فرودگاه مهر آباد با اشاره به بارش برف و شروع زود هنگام فصل سرما در تهران، بر لزوم پا سخگويي نمايندگان شركت هاي هواپيمايي و هندلينگ مستقر در فرودگاه به مسافران در خصوص تأخير و ابطال احتمالي برخي پروازها تاكيد كرد.

شركت كنندگان در اين جلسه سپس در باره مباحث مربوط به عمليات زمستاني و آماده سازي سطوح پروازي تبادل نظر كردند.