به گزارش روابط عمومی فرودگاه اروميه، مدیرکل فرودگاههای استان آذربايجان غربي گفت: از سه شنبه (يكم آذر) 12پرواز رفت وبرگشت در مسیر تهران-ارومیه وبالعکس به پروازهای این فرودگاه اضافه خواهد شد.

"کمال پرهیزکار" گفت: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی "آتا" با هواپیمای"ام دي" انجام خواهد شد.
وي افزود:بدين ترتيب 1920صندلی به مجموع صندلی های پروازی این فرودگاه افزوده خواهد شد.

با برقراری این پروازها "آتا" هر روز 4 پرواز (رفت وبرگشت از شنبه تا چهارشنبه) این فرودگاه را به خود اختصاص می دهد.