مدیر فرودگاه همدان با اعلام مطلب فوق گفت: بر اساس دستورات مهندس اسماعیلی مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور مبنی بر ایجاد شرایط جذب اعتبارات از محل درآمدهای عمومی دولت ، فرودگاه همدان در کمترین زمان ممکن موفق به کسب مجوز کمیسیون ماده 215 بهسازی و توسعه میادین پروازی خود شد.
بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاه همدان علی کیخایی در ادامه افزود با اخذ این مجوز شرایط جذب اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی فراهم شده و تلاش می کنیم تا انشا ا... در سال آینده ایجاد ردیف مستقل در پیوست قانون بودجه کل کشور برای جبران عقب ماندگیهای فرودگاه همدان که متأسفانه رتبه 28 دربین 33 استان کشوررا داراست و بیشتر به یک کارگاه ساختمانی شباهت دارد تا فرودگاه ، پیگیری نماییم.
مدیر فرودگاه همدان اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد شرایط مناسب درخور استان همدان در بخش زیر ساختهای فرودگاهی را 800 میلیارد ریال دانست و گفت: با نظر مساعد مهندس اسماعیلی مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور و مهندس پیریایی استاندار همدان تعداد سه پروژه با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال پیش بینی و قابل اجرا شده است .
یاد آور میشود ساخت ساختمان برج و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان ، بهسازی و توسعه میادین پروازی و ساخت ترمینال پروازهای زیارتی فرودگاه همدان در زمره این سه پروژه است که علاوه بر برقراری حج تمتع با امکان پذیرش پروازهای بدنه بزرگ تا رده ایرباس A 300-600 ، توسعه خطوط هوایی به شهرهای دارای توجیه اقتصادی، برقراری حداقل پروازهای روزانه تهران همدان، توسعه خطوط پروازهای زیارتی در استان و افزایش رتبه فرودگاهی در بین 33 استان کشور از اهداف این پروژه ها ست.