بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور محمد حسن مرتضوی در اين باره افزود: این اعتبار برای عملیات اجرایی حفر كانال هاست و پس ازآن عملیات نصب چراغ های پروژه آغاز می شود.

مرتضوي گفت: تهيه تجهيزات اين پروژه بر عهده شركت فرودگاههاست كه از محل اعتبارات شركت خريداري و نصب مي شود.

وی گفت: با اجرای اين پروژه و ديگر پروژه های عمرانی، فرودگاه اراك تا پایان سال 91 به یكی از فرودگاههای فعال كشور تبدیل می شود.مدیر فرودگاه اراك تاكيد كرد: در صورت فعال شدن فرودگاه اراك پروازهای شب، داخلی، خارجی و حج به صورت مستمر انجام می شود و بارهای هوایی نیز به نقاط مختلف كشور حمل خواهد شد.
هم اينك تنها پرواز مشهد دوبار در هفته در این فرودگاه انجام می شود.