دستگاه جدیدی باهدف کاهش سوانح هوایی ساخته شد
.
دستگاه جدیدی باهدف کاهش سوانح هوایی ساخته شد


گروهی از دانشمندان آمریکایی با ارائه یک سیستم جدید نقشه برداری از آشفتگی های هوایی و با افزایش امنیت پرواز سعی در جلوگیری از سوانح هوایی دارند.دانشمندان مرکز ملی تحقیقات جوشناسی آمریکا این سیستم نقشه برداری جدید را با موفقیت روی هواپیماهای خطوط آمریکا آزمایش کرده اند.این فناوری که از یک آلگوریتم استفاده می کند، Ntda (آلگوریتم ردیابی آشفتگی نکسراد) نام دارد. این دستگاه امکان تجزیه و بررسی اطلاعات مربوط به حوادثی را فراهم می کند که رادارهای سرویس ملی جوشناسی آمریکا (نکسراد) نشان داده اند.پس از بررسی این اطلاعات این دستگاه با حذف فاکتورهای خطر چون نور خورشید و یا حضور جریان های آشفته هوایی نزدیک، به خلبان ها شاخص هایی را برای دوری از آشفتگی ها ارائه می کند.در این خصوص جان ویلیامز، محقق این مرکز تحقیقاتی اظهار داشت : هدف اصلی ما از ساخت این دستگاه ایجاد یک نقشه سه بعدی مفید برای دور کردن هواپیماها از خطر است. این مرکز، آشفتگی های جوی را در مناطق ابری و یا با آشفتگی های موقت نشان می دهد.3/2 از این آشفتگی های جوی بطور طبیعی باعث برخورد هواپیماها به یکدیگر می شوند و یکی از مهمترین دلایل سوانح هوایی است.براساس گزارش ZDNet، این سیستم همچنین می تواند تاخیرها و هزینه های پرواز را کاهش دهد. آزمایش این سیستم تا پایان ماه اکتبر ادامه می یابد و از سال 2011 در تمام هواپیماهای آمریکا مورد استفاده قرار می گیردwww.mehrnews.com