ليات رفع موانع پروازي فرودگاه ايلام روز پنجشنبه سوم آذرماه آغاز شد.
بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور در اين عمليات دكل فرستنده راديويي صدا و سيماي ايلام كه از موانع پروازي فرودگاه به حساب مي آيد، جابجا و به نقطه اي ديگر منتقل خواهد شد.

در مراسم آغاز اين عمليات كه استاندار ايلام و ديگر مقامات استاني نيز حضور داشتتند، مدير فرودگاه ايلام ابراز اميدواري كرد با جابجايي اين دكل مشكل پروازي در باند 14 اين فرودگاه براي هميشه رفع شود.

براي جابجايي دكل فرستنده راديويي صدا و سيماي ايلام اعتبارات استاني در نظر گرفته شده و اميد است اين جابجايي تا 9 ماه آينده به پايان برسد.

تا كنون به خاطر وجود اين دكل در مسير باند 14 فرودگاه، هواپيماها اجازه استفاده از اين باند را نداشتند