با كاشت 30 هزار اصله نهال، يكصد هکتار از زمین های غرب فرودگاه قشم تحت پوشش طرح بيابان زدايي قرار گرفت.

‌ سرپرست فرودگاه قشم گفت: اين طرح كه با همکاری شرکت کشت و صنعت فضای سبز قشم در مدت یک سال اجرا شد، بيش از 3میلیارد ریال هزينه دربر داشته است.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه قشم، "ناصررجبی" با تاكيد بر اهميت اجراي طرح بيابان زدايي از زمين هاي اطراف فرودگاه قشم بر افزايش ايمني پروازها افزود: پيش از اجراي اين طرح، وزش بادهاي موسمي همراه گرد و غبار در منطقه سبب لغو پروازها مي شد.