مسئولان روابط عمومي فرودگاههاي سراسر كشور در تهران گردهم مي آيند تا در چهارمين كارگاه آموزشي روابط عمومي شركت كنند.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور اين كارگاه آموزشي كه باعنوان" مديريت همايش ها و گردهمايي ها" برگزار مي شود، در روزهاي ششم و هفتم دي ماه در سالن اجتماعات شركت برپا خواهد بود.

در اين كارگاه علاوه بر آموزش تازه ترين دستاوردهاي علم مديريت در زمينه همايش ها و گردهمايي ها، عملكرد و برنامه هاي آينده روابط عمومي هاي فرودگاهها بررسي خواهد شد.