سومين گردهمايي مشاوران امور بانوان سازمانها، شركتهاي تابعه و ادارت كل وزارت راه و شهرسازي روز چهارشنبه در سالن اجتماعات فرودگاه مشهد آغازبكار كرد.

بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاههاي استان خراسان رضوي در اين گردهمايي كه خانم مجتهد زاده مشاور و رييس امور زنان و خانواده رييس جمهوري، صلاحي استاندار خراسان رضوي ، پروين احمدي نژاد عضو شوراي شهر تهران، چلندري مديركل فرودگاههاي استان به همراه ديگر مشاوران و مديران اجرايي حضور دارند، موضوعات مربوط به امور بانوان در وزارت راه و شهرسازي طي دو روز مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.صلاحي استاندار خراسان رضوي سخنران اصلي روز نخست اين گردهمايي بود كه طي سخناني ضمن خوش آمد گويي به حاضران در باره نقش زنان در چرخه سياسي ، فرهنگي و اقتصادي كشور سخن گفت.

سعيد چلندري مديركل فرودگاههاي استان هم در ابتدا در سخنان كوتاهي ورود شركت كنندگان و ميهمانان را خير مقدم گفت.اين گردهمايي فردا با سخنراني خانم مجتهد زاده مشاور رييس جمهوري و همچنين آقاي اسماعيلي رييس هيات مديره ومديرعامل شركت فرودگاههاي كشور ادامه پيدا مي كند.

منبع : airport