اعتصاب در فرودگاه داكار پروازها را مختل كرد

به دنبال اعتصاب كاركنان بخش كنترل پروازي فرودگاه بين‌المللي داكار پايتخت سنگال، پروازهاي ديشب و امروز پنجشنبه در اين فرودگاه مختل شد.
به گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري فرانسه، اين اعتصاب در اعتراض به اقدام دولت سنگال در خروج از "آژانس امنيت ناوگان هوايي آفريقا" صورت گرفته است.

[align=center][/align]


"فاربا سنگور" وزير حمل و نقل سنگال گفت: اين اعتصاب كه بدون اعلام قبلي صورت گرفته بود موجب شد، تمامي پروازها به اين فرودگاه متوقف شود و كاركنان بخش برج كنترل نيز در كنار ديگر كاركنان اين فرودگاه دست از كار كشيدند.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.irna.ir
لینک اصلی[/size]