هشدار درباره اسلحه‌های ضد ماهواره‌ای

اسلحه های ضد ماهواره ای، استفاده از فن آوری های مدرن مربوط به زندگی مدرن؛ مانند تلفن همراه را به خطر می اندازد.
بنا به نتیجه پژوهشی که «امنیت فضا در سال 2007» نام دارد میزان قطعه های تولیدی در مدار زمین بی وقفه و سرسام آور اضافه می شود.


[align=center][/align]


امروزه شمار قطعه هایی که در فضا وجود دارد به 35 میلیون می رسد.«توماس گراهام» یکی از دست اندرکاران این طرح و نماینده پیشین آمریکا در امور کنترل اسلحه گفت:اگر فضا را به گورستان تبدیل کنیم و جنگ فضایی آغاز شود تمامی ماهواره ها به نقطه ضعف تبدیل می شوند و تلفن های همراه کار نخواهند کرد. وی تاکید کرد:به نفع تمامی کشورهاست که محیط زیست فضایی را حفظ کنند تا بتوانند به بهره برداری های خود ادامه دهند.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.iscanews.ir
لینک اصلی[/size]