مدیر فرودگاه اراك آینده این فرودگاه را بسیار روشن ارزیابی كرد و گفت: با اجرای طرح تطویل و روشنایی باند، در آینده نزدیك شاهد پروازهای زیادی از این فرودگاه خواهیم بود.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور محمد حسن مرتضوی در گفت و گو با ایرنا افزود: اجرای این دو پروژه تاثیر بسیاری در افزایش تعداد پروازهای داخلی و خارجی دارد.وی، ارزیابی وزیر راه و شهرسازی در بازدید اخير خود از فرودگاه اراك را مثبت عنوان كرد و ادامه داد: مهندس نيكزاد دستور تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه روشنایی باند این فرودگاه را صادر كرده است.

از سال 73 تاكنون 400 میلیارد ریال برای ساخت فرودگاه اراك سرمایه گذاری شده و این فرودگاه در ابتدا برای هواپیماهای كوچك و متوسط ساخته شد.درپی مصوبه دور نخست سفرهای هیات دولت مجوز دالان هوایی بین المللی از طرف ایكائو برای این فرودگاه صادر شد و در دور دوم و سوم سفر نیز تطویل باند، روشنایی و تقویت روكش باند برای آن در نظر گرفته شد.

airport