وزیر راه و شهرسازی گفت: با ورود 25 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور و تمهیدات انجام شده، میزان تاخیر هواپیماها بسیار کمتر از گذشته شده است.

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش میزان تاخیر در پروازهای داخلی اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر میزان تاخیرهای هوایی به حداقل ممکن رسیده است و تمام سعی و تلاش همکاران ما در مجموعه ناوگان هوایی کشور کاهش میزان تاخیرهاست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در مدت زمان کوتاهی موفق شدیم 25 فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور اضافه کنیم که با ورود آنها خوشبختانه مقداری از میزان تاخیرها کمتر شده و همه سعی و تلاش مجموعه هوایی کشور این است که تاخیرها کم شده و سرویس‌دهی مناسبی به مسافران ارائه شود.

تین نیوز