سرپرست فرودگاه آبادان گفت :در راستای ارتقای سطح سلامت پروازها ،ساماندهی دستگاههای ناوبری وتجهیز فرودگاه و به دلیل روند رو به رشد ساخت وساز در اطراف ایستگاه ناوبری VOR وجلوگیری از بروز خطا در سیستم VOR ،استفاده از سامانه کمک ناوبری DME/ DVOR در محدوده فرودگاه آبادان در حال انجام است .

بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاه آبادان محمد رضا رضایی گفت : سیستم DVOR در مقایسه بادستگاه VOR به فضای کمتری نیاز دارد و با توجه به استفاده ازآنتن های متعدد در این دستگاه تاثیرگذاری موانع اطراف کمتربوده ودر نواحی کوهستانی و مناطقی که با کمبود فضا مواجه است بسیار مفید است .وی افزود : جایگزینی سیستم DVOR در مقایسه بادستگاه VOR دقت دستگاه ناوبری را افزایش داده و ورود و خروج پروازها را تسهیل می كند و از طرفی استفاده از محل VOR موجود و اراضی اطراف با کاربریهای جدید امکان پذیر است .

رضایی درخصوص ساماندهی دستگاههای ناوبری اضافه كرد:سازمان منطقه ی آزاد اروند اعتباری معادل 9میلیارد ریال براي خرید دستگاه DVOR اختصاص داده است .

وی ادامه داد : این پروژه با مشارکت و همکاری سازمان منطقه ی آزاد اروند و شرکت فرودگاههای کشور انجام خواهد .

وي در خصوص پیشرفت پروژه گفت : پروژه مرحله ی سایت یابی و جانمایی را به پایان رسانده و در مرحله اجرای فونداسیون است و در آینده ای نزدیک نصب دستگاه DVOR آغاز خواهد شد .

airport