اعتصاب خلبانان شرکت ملی هواپیمایی ایبریا در اسپانیا ، به لغو دویست و شصت و شش پرواز در روزهای نهم تا یازدهم ژانویه منجر شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری شین‌‌هوا ،بیشتر موارد لغو ، در پروازهای داخلی بوده است.
پیشتر نیز خلبانان این شرکت در ماه دسامبر ، اعتصاب کرده بودند.