مدير روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور اعلام كرد: چهارمين كارگاه آموزشي مسئولان ورابط عمومي فرودگاههاي كشور روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه همين هفته (21و 22 دي ماه) در محل هتل كادوس شهر رشت و با حضور رييس و اعضاي هيات مديره شركت و استاندار و ديگر مقامات استان گيلان و شركت مسئولان روابط عمومي فرودگاهها برگزار مي شود.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور يدا... آقائي صائم در اين باره گفت:محور اصلي اين كارگاه موضوع "‌مديريت همايش ها و گردهمايي ها" است كه توسط استاد مدعو به صورت كارگاهي تدريس خواهد شد.

وي با اشاره به سه كارگاه قبلي كه طي سه سال گذشته در شهرهاي مشهد، تهران و شيراز برگزار شده است ، افزود: شركت كنندگان در كارگاههاي قبلي موفق شدندبا مواردي چون اصول روابط عمومي ، روابط عمومي الكترونيك و اصول خبر نويسي و اطلاع رساني در روابط عمومي به عنوان دروس و سرفصل هاي آموزشي آشنا شوند و اميدواريم در كارگاه آموزشي رشت مبحث "مديريت همايش ها و گردهمايي ها " همچون كارگاههاي قبلي با اقبال مسئولان روابط عمومي ها روبرو شود.

مدير روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور با قدرداني از اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني به خاطر اهتمام به موضوع آموزش نيروهاي روابط عمومي تصريح كرد: كارگاه آموزشي رشت به عنوان 16 ساعت آموزش در پرونده شركت كنندگان ثبت و در پايان به آنان گواهينامه اهدا خواهد شد.

آقائي صائم در باره ديگر برنامه هاي كارگاه آموزشي رشت، به سخنراني رييس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاهها و ديگر مسئولان شركت اشاره كرد و ابراز اميدواري كرد؛ چهارمين كارگاه آموزشي مسئولان روابط عمومي فرودگاهها دستاوردهاي خوبي را براي شركت كنندگان در آن به همراه داشته باشد.

airport