طي حكمي از طرف محسن اسماعيلي رييس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور، غلامرضا رستميان به سمت " مشاور در امور عمليات هوانوردي مديرعامل" منصوب شد.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور در اين حكم خطاب به رستميان آمده است: ارائه خدمات مشاوره اي به منظور بهبود و تسهيل در فرآيند عمليات حمل و نقل مربوط به امور عملياتي و ارائه راهكارهاي لازم جهت رفع مشكلات و نارسايي هاي فني و تجهيزاتي هوانوردي از اهم برنامه ها و اولويتهايي است كه انتظار مي رود جنابعالي در جهت تحقق آن اهتمام نماييد.

airport