رئيس اداره عمليات هوانوردي فرودگاه رشت، عملكرد 9 ماهه اداره تحت مديريت خود را تشريح كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاه گيلان،اداره عمليات هوانوردي در نه ماهه سال 1390 علاوه بر مديريت و نظارت چهار واحد عملياتي كه شامل واحد مهندسي الكترونيك هواپيمايي، واحد مهندسي مراقبت پرواز، واحد مهندسي پيام هوانوردي و واحد مهندسي ايمني و آتش نشاني مي باشد، توانسته است در امر پدافند غير عامل، عمليات زمستاني، مديريت ايمني و تدوين نظامنامه فعاليت داشته باشد.

رئيس اداره عمليات هوانوردي فرودگاه رشت در خصوص فعاليتهاي واحد مهندسي الكترونيك فرودگاه رشت گفت: پيگيري و اقدام در جهت مطالبات و جذب اعتبارات سال 90، پيگيري و اقدام در آموزش 2 سيستم DVOR/DME و سيستم سوئيچينگ كنسول برج و اپرج برج مراقبت در كشورهاي كره جنوبي و ايتاليا از جمله اقداماتي است كه صورت گرفته است.

جعفر منفردي افزود: پيگيري، نصب و راه اندازي سيستم اعلان حريق مركز از كليه سايتهاي ناوبري فرودگاه سردار جنگل رشت تا مركز آتش نشاني فرودگاه و واحدهاي ديگر عملياتي،پيگيري و تحويل XRAY و گيت وي جهت راه اندازي در ترمينال جديد،پيگيري دوره هاي آموزشي و تخصصي training و هماهنگي با ستاد معاونت عمليات هوانوردي و اعزام مامور به فرودگاههاي عسلويه و كيش از ديگر اقدامات انجام گرفته در واحد مهندسي الكترونيك فرودگاه سردار جنگل است كه در اين مدت انجام شده است.

رئيس اداره عمليات هوانوردي در بخش ديگري از سخنانش به واحد مهندسي مراقبت پرواز اشاره كرد و گفت: در نه ماهه گذشته توانستيم پيگيري و اقدام مطالبات و جذب اعتبارات سال 90،پيگيري دوره هاي آموزشي و تخصصي trainingو هماهنگي با ستاد معاونت عمليات هوانوردي را به انجام برسانيم.

رئيس اداره عمليات هوانوردي فرودگاه رشت ديگر فعاليت واحد پيام هاي هوانوردي فرودگاه رشت را مديريت IT اعلام كرد و گفت: پيگيري مطالبات و جذب اعتبار در زمينه IT براي فرودگاه و ترمينال جديد،آماده سازي و بررسي بستر IT براي ترمينال جديد و در تمامي فرودگاه،هماهنگي با بخش IT استانداري و برقراري ارتباط با كارشناسان مربوطه،خريد ملزومات دربخش اعلان پرواز ترمينال جديد (LCD – سوييچ و..... ) وفراهم نمودن بستر لازم و بي عيب و نقص و ايمن براي سيستم اتوماسيون فرودگاه از جمله فعاليتهايي است كه در نه ماه گذشته در بخش IT انجام شده است.

منفردي مديريت واحد مهندسي ايمني و آتش نشاني را از ديگر فعاليتهاي اداره عمليات هوانوردي فرودگاه رشت دانست .
وي در ادامه به فعاليت همزمان اين اداره در مديريت ايمني فرودگاه اشاره كرد و افزود: تشكيل جلسات مختلف و ايجاد كار گروه مدير ايمني در جهت اهداف SMS و تدوين نظامنامه فرودگاهي،تدوين نظامنامه فرودگاهي با پيشروي حدود 90% از نظامنامه و تاييد دفتر استانداردهاي فرودگاهي با همكاري كار گروه مدير ايمني ،پيگيري در خصوص برگزاري دوره آموزش مقدماتي اجراي سيستم مديريت ايمني در فرودگاههاي كشور با همكاري دفتر استاندارهاي فرودگاهي به مدت 10 ساعت در محل فرودگاه رشت به تعداد20 نفر از پرسنل فرودگاه رشت (از كارگروههاي ايمني) از فعاليتهاي همزمان در اداره عمليات هوانوردي است.

منفردي به عمليات زمستاني اداره عمليات هوانوردي نيز اشاره كرد و گفت: چك و بازسازي و آماده كردن تجهيزات عمليات برف روبي با همكاري اداره عمليات فرودگاهي،انجام عمليات برف روبي به مدت 4 ساعت در اوايل آذر ماه از سطوح Air side&land side و ارسال پيام هوانوردي (snow tam) با همكاري پرسنل هوانوردي و عمليات فرودگاهي و آماده سازي فرودگاه قبل از انجام عمليات پرواز و پيگيري و اقدام در خصوص مطالبات و جذب اعتبارات سال 90 براي انجام هر چه بهتر عمليات زمستاني مي باشد.

وي در پايان پدافند غير عامل را نيز از ديگر محورهاي فعاليت اداره عمليات هوانوردي دانست و گفت: تشكيل جلسه با دبير كميته(مسئول محترم حراست فرودگاه) و 2 نفر از پرسنل پدافند غير عامل استانداري (بررسي نقاط ضعف و قوت فرودگاه رشت)،آموزش دو نفر از پرسنل و كارگروه پدافند غير عامل در استانداري گيلان.(در مركز دانشگاهي امام حسين (ع) )،معرفي يك نفر از كارگروه پدافند غير عامل به عنوان مدرس پدافند غير عامل از طريق استانداري،برگزاري جلسات مختلف وتمرينات روميزي در خصوص مانور طرح اضطراري فرودگاه سردار جنگل رشت با كليه ارگانهاي امدادي و امنيتي وروابط عمومي استان، در مدت 9 ماهه اول امسال صورت گرفته است.

airport