تیر خلاص آمریکا به صادرات نظامی روسیه

خبرگزاری روسی نووستی به نقل از RBC daily


چند روز پیش طرحی قانونی به مجلس نمایندگان کنگره آمکریکا ارائه شد که از جرج بوش تحریم کمپانی های روسی که به ایران و سوریه تسلیحات صادر می کند را مطالبه می کرد. بعقیده کارشناسان، چنین اقدامی از سوی لابی تسلیحاتی آمریکا پیشنهاد شده بود که نگران توسعه طلبی صنایع نظامی روسیه در بازار بین المللی تسلیحات است و این تحریمات آمریکایی باید هشداری به خریداران بالقوه محصولات روسی باشند.

در کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا که این طرح قانونی را ارائه کرده است، نتوانستند به خبرنگار RBC daily فهرست دقیق موسسات روسی و سازمان هایی که قرار است مشمول تحریم قرار گیرند را اعلام کنند و اطلاع دادند که این فهرست باید با حضور کارشناسان بررسی شود.

احتمال می رود موسسه "استارت"، تولید کننده مجموعه پدافند موشکی "تور-ام1" تحریم شود. توافقنامه صدور 29 مجموعه "تور" در سال جاری با ایران منعقد شده بود. اتحادیه "آلماز آنتی" نیز ممکن است تحریم شود، این اتحادیه تولید کننده سیستم های ضد هوایی "استریلتس" است که مسئله صدور آنها به سوریه در مرحله بررسی است.

اولین بار نیست که موسسات صنایع نظامی روسیه با تحریمات آمریکایی مواجه می شوند. در ماه ژانویه سال جاری، آمریکا دفتر طراحی و ساخت دستگاه ها در تول، دفتر طراحی و ساخت ماشین آلات در کالومنا و نیز تنها کمپانی واسطه دولتی برای صادرات نظامی، یعنی "روس ابارون اکسپورت" را تحریم کرد. بهانه آمریکا برای تحریم این موسسات نیز عرضه تسلیحات و کمک به برنامه های نظامی ایران و سوریه بود.

"پاول زولوتاریف" معاون مدیر انستیتوی روسی مطالعه آمریکا و کانادا در رابطه با اینکه تحریمات جدید آمریکا چه تاثیری بر صنایع نظامی روسیه خواهند داشت، گفت که "هیچ تاثیری" نخواهند داشت. به گفته وی تحریمات بسیاری می توان تنظیم کرد، اما این ها هیچگونه تاثیری بر همکاری های مسکو با تهران و دمشق نخواهند داشت. وی معتقد است که تحریم علیه صنایع نظامی روسی، اقدامی علیه صدور تسلیحات به ایران و سوریه نیست، سهم سوریه تنها 4% از صادرات نظامی روسیه است و مبلغ کل معاملات با ایران بیش از 700 میلیون دلار نیست. در صورتی که، حجم کل صادرات نظامی روسیه در سال 2006 برابر با 8.1 میلیارد دلار بوده است. روسیه پس از آمریکا بطور دائم جایگاه دوم از نظر صدور تسلیحات را دارد و حتی در سال 2005 در این زمینه از آمریکا پیشی گرفت.

همین نگرانی مسئولین صنایع نظامی آمریکا از رقابت با روسیه، سبب فعال شدن نمایندگان کنگره شده است.

زولوتاریف تصریح کرد که لابی تسلیحاتی آمریکا تکانی خورده و از طریق کنگره تیری به سمت روسیه می فرستد که می تواند سایر خریدارانی که به مراتب بیشتر از ایران و سوریه خریداری می کنند را بترساند.