روسيه، بخش گردشگري فضا را تا سال 2009 ميلادي راه اندازي مي کند.

مقامات سازمان فضايي روسيه اعلام کردند که مذاکرات نهايي براي فرستادن اولين مسافر به ايستگاه فضايي بين المللي براي گردشگري در حال انجام است و به احتمال زياد فرستادن اين مسافر تا سال 2009 ممکن خواهد بود.

هم اکنون پنج نفر مبالغي بين 20 تا 25 ميليون دلار براي سفر به فضا به روسيه پرداخته اند که پنج نفر آنان امريکايي و يک نفر ديگر آنان نيز از آفريقاي جنوبي است. قرار است يک فرد روسي سرپرست شرکتي شود که به عنوان مسوول انتقال و راهنمايي مسافران در اين سفر باشد.

http://www.iranpressnews.com/javan/2007/10/1130.htm