مجري طرح فرودگاه بين‌المللي سلفچگان با تشريح جزئيات پيشرفت اولين فرودگاه بخش خصوصي گفت: براي تكميل اين فرودگاه به سرمايه 2500ميليارد توماني نياز است.رجب مهرجويي در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه طرح‌هاي سطوح پروازي فرودگاه سلفچگان قم از پيشرفت مناسبي برخوردار است، اظهار كرد: تصويب طرح به زودي انجام مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه خاك‌برداري يكي از باندها انجام و عمليات زيرسازي اوليه شروع شده است، تاكيد كرد: مطالعات طرح جامع فرودگاه در حال تصويب است.
او با بيان اين‌كه مطالعات طرح جامع گردشگري طي 15 روز آينده تمام و به كميته گردشگري استان قم تحويل داده مي‌شود، تصريح كرد: اگر مجوزهاي دولتي به موقع صادر و منابع مالي تامين شود، اين فرودگاه در سال 1392 به بهره‌برداري مي‌رسد.
وي در ادامه با بيان اين‌كه براي تكميل فاز اول و به بهره‌برداري رسيدن آن 250 ميليارد تومان سرمايه لازم است، اضافه كرد:‌ فاز اول ابتدا براي پروازهاي آموزشي و كارگو و سپس براي جابه‌جايي يك ميليون و 200 هزار مسافر آماده مي‌شود.
مهرجويي با بيان اين‌كه شركت ارم كيش از سرمايه شخصي خود به ايجاد اين فرودگاه اقدام كرده‌ است، گفت: پس از ايجاد زيرساخت‌ها با استفاده از تسهيلات بانكي، پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي فرودگاه تكميل مي‌شود.
مجري طرح فرودگاه بين‌المللي سلفچگان، اظهار كرد: سرمايه‌گذاري در فرودگاه‌ها براي بخش خصوصي جذاب است به شرط اينكه قيمت‌ها واقعي شود و شركت‌هاي هواپيمايي هزينه‌ها را به‌صورت واقعي پرداخت كنند.
وي با تاكيد بر اين‌كه آزاد شدن قيمت‌ها و رقابتي شدن خدمات، كمك بسياري به صنعت هوايي مي‌كند، تصريح كرد:‌ بايد براي احداث فرودگاه قيمت تمام شده را كاهش و بهره‌وري را افزايش دهيم.
مجري طرح فرودگاه بين‌المللي سلفچگان در پايان واقع شدن فرودگاه در نزديكي منطقه نمونه گردشگري تجاري طرلاب را حائز اهميت دانست.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1390/11/05
01-25-2012
11:39:15