۳ کشور آسيايي‌ ژاپن‌‌ ، هند و چين‌ اميدوارند با فتح‌ کره‌ ماه‌ اين‌ سياره‌ را به‌ مرکزي‌ براي‌ اکتشافات‌ فضايي‌ خود تبديل‌ کنند‌.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌ ، ژاپن‌ به‌ عنوان‌ يکي‌ از قدرتهاي‌ بزرگ‌ اقتصادي‌ جهان‌ اواسط ماه‌ سپتامبر موشکي‌ حامل‌ کاوشگر ماه‌ را با موفقيت‌ به‌ فضا پرتاب‌ کرد‌.
پرتاب‌ اين‌ موشک‌ نخستين‌ مرحله‌ از برنامه‌ ژاپن‌ براي‌ اکتشاف‌ ماه‌ است‌‌ اين‌ برنامه‌ که‌ نام‌ ‌ کاگويا ‌ براي‌ آن‌ انتخاب‌ شده‌ است‌‌ بعد از ماموريت‌ آپولوي‌ امريکا در سال‌ 1969‌ بزرگترين‌ ماموريت‌ اکتشاف‌ ماه‌ به‌ شمار مي‌ آيد‌.

کيجي‌ تاشيکاوا‌ رئيس‌ آژانس‌ اکتشافات‌ فضايي‌ ژاپن‌ در اين‌ خصوص‌ گفت‌‌: ما مي‌ خواهيم‌ ماه‌ ‌منشاء‌ به‌ وجود آمدن‌ آن‌ و تحولات‌ ان‌ را بهتر بشناسيم‌‌.
تاشيکاوا افزود‌: روياي‌ ژاپن‌ ساخت‌ يک‌ پايگاه‌ انساني‌ بين‌ المللي‌ در ماه‌ است‌‌ ماه‌ ديگر فقط جايي‌ براي‌ بازديد کردن‌ نيست‌‌ ماه‌ بايد جايي‌ براي‌ زندگي‌ و اکتشاف‌ باشد‌.

اين‌ مسئول‌ ژاپني‌ در حاشيه‌ کنفرانس‌ بين‌ المللي‌ فتح‌ ماه‌ که‌ اين‌ هفته‌ در حيدرآباد در جنوب‌ هند در حال‌ برگزاري‌ است‌ سخن‌ مي‌ گفت‌‌.
حدود 2000 دانشمند‌ اخترشناس‌ و سازندگان‌ ماهواره‌ ها در اين‌ کنفرانس‌ در خصوص‌ راه‌ هاي‌ بهره‌ گيري‌ از صنعت‌ فضايي‌ در 10‌ سال‌ آينده‌ به‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر مي‌ پردازند‌.


هند نيز جاه‌ طلبي‌ هاي‌ فضايي‌ بسياري‌ دارد‌ اين‌ غول‌ اقتصادي‌ آسيا قصد دارد تا سال‌ 2013‌ ، 60 ماموريت‌ فضايي‌ از جمله‌ به‌ ماه‌ و مريخ‌ انجام‌ دهد‌.
دهلي‌ نو اوايل‌ سپتامبر يک‌ ماهواره‌ مخابراتي‌ را با موفقيت‌ به‌ فضا پرتاب‌ کرد.
هند در ماه‌ ژانويه‌ نيز براي‌ نخستين‌ بار موفق‌ شد يک‌ کپسول‌ فضايي‌ را که‌ چند روز قبل‌ به‌ فضا پرتاب‌ کرده‌ بود با موفقيت‌ به‌ زمين‌ بازگرداند‌.

آژانس‌ تحقيقات‌ فضايي‌ هند اميدوار است‌ تا سال‌ 2009‌ ميلادي‌ يک‌ کاوشگر بدون‌ سرنشين‌ به‌ ماه‌ و تا سال‌ 2013‌ کاوشگر مشابهي‌ به‌ مريخ‌ بفرستد و بعد از آن‌ براي‌ فرستادن‌ انسان‌ به‌ فضا تلاش‌ خواهد کرد.


چين‌ نيز طي‌ سه‌ سال‌ اخير ماموريت‌ هايي‌ را با حضور فضانوردان‌ انجام‌ داد و به‌ اين‌ ترتيب‌ بعد از روسيه‌ و امريکا به‌ سومين‌ کشوري‌ تبديل‌ شدکه‌ موفق‌ شده‌ است‌ انسان‌ به‌ فضا بفرستد‌.
چين‌ به‌ علاوه‌ در نظر دارد ماموريت‌ هايي‌ در ماه‌ انجام‌ بدهد و امسال‌ اين‌ کار را با ارسال‌ يک‌ ماهواره‌ اکتشافي‌ به‌ فضا اغاز خواهد کرد.

http://www.iranpressnews.com/javan/2007/09/565.htm