خطوط هوانوردی عمومی در 15 نقطه از كشور راه اندازی می شود


تهران- یك مقام مسئول در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی خطوط هوانوردی عمومی در 15 شهر كشور تا پایان سال 91 خبر داد.'هادی رمضانی' كارشناس مركز طرح های ملی فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در گفت و گو باخبرنگار علمی ایرنا افزود: این خطوط در شهرهایی مانند تهران- مشهد، كیش، بیرجند، مراغه، فارس و دیگر شهرهای كشورراه اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد براساس تفاهمنامه ای میان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مركز صنایع دفاعی در سال 89، بنا شد خطوط هوانوردی در 15 شهر بزرگ كشور ایجاد شود و مراحل عملیاتی آن هم از خرداد ماه سال جاری آغاز شد.
كارشناس مركز طرح های كلان فناوری نوآوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان كرد همچنین قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی خطوط هوایی نیز برای اولین بار با همكاری همكاری سازمان هواپیمایی كشور و ستاد كل نیروهای مسلح تدوین می شود.
رمضانی اظهار داشت: تا كنون دو مركز هوانوردی عمومی در كشور راه اندازی شده و مشخصات فنی دیگر مراكز نیز شناسایی شده است.
وی گفت: در مرحله اول بناست از هواپیماهای دو و چهار نفره در این طرح استفاده شود كه تامین این هواپیماهای سبك به عهده سازمان هوایی كشور است.
رمضانی افزود: بخشی از هواپیماهای مورد نیاز این طرح را شركت های داخلی تامین می كنند و بخشی نیز از دیگر كشورها خریداری خواهد شد.
وی همچنین از تدوین قوانین و مقررات هوانوردی عمومی با همكاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان هوایی و ستاد كل نیروهای مسلح كشور خبر داد.

منبع:ایرنا