لغو پروازهاي امروز فرودگاه ايلام
.
اوضاع ناپايدار جوي بار ديگر پروازهاي امروز فرودگاه ايلام را لغو کرد.

معاون فرودگاه شهداي ايلام گفت:به دليل نامساعد بودن هوا پرواز ايلام به تهران لغو شد و هواپيماي پرواز تهران به ايلام در فرودگاه کرمانشاه به زمين نشست.

بياتي افزود : وضعيت پروازهاي فرودگاه شهداي ايلام به گونه اي است که با ايجاد حداقل تغيير در شرايط جوي پروازهاي اين فرودگاه لغو مي شود و اين امر باعث سرگرداني مسافران مي شود.
.
takeoff.ir