پکن

چین قصد جایگزینی ماهواره‌های خارجی خود را دارد


چین به عنوان بخشی از تلاشش در جهت کاهش وابستگی به تکنولوژی کشورهای غربی، قصد دارد تا سال 2010 تمامی ماهواره‌های ارتباطی و مخابراتی وارداتی خود را با ماهواره‌های ساخت داخل جایگزین کند. بنا به گفته رئیس سازمان ملی فضایی چین، از هر 12 ماهواره در حال استفاده این کشور تنها یک ماهواره ساخت چین بوده و باقی از کشورهای خارجی خریداری شده است. به همین دلیل تحقیقات و پیشرفت در زمینه ساخت ماهواره افزایش خواهد یافت.

[align=center][/align]

همان‌طور که چین در دهه‌های اخیر به قدرتی اقتصادی بدل می‌شد، مصمم بوده که در زمینه‌های مختلفی از مالی گرفته تا مسائل امنیت ملی، برای رهایی از استفاده از تکنولوژی کشورهای غربی تلاش کند.
چین همچنین سعی دارد که طی 3 سال بررسی امکان انجام مراحل دوم و سوم پروژه ماه خود و پروژه مریخ مشترک با روسیه را به پایان برساند.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.spacedaily.con
لینک اصلی[/size]