فضانوردان اکسپدیشن-16 ماموریت خود را به پایان رساندند

پگی ویتسون، فرمانده‌ی ایستگاه فضایی بین‌المللی در حال حاضر و دن تنی همراه او که به عنوان مهندس پرواز در کنارش فعالیت می‌کنند، پس از 7 ساعت و 16 دقیقه راهپیمایی فضایی توانستند ماموریت محوله‌ی خود را با موفقیت به پایان برسانند.

[align=center][/align]

این دو که به دنبال اتصال کامل بخش اروپایی ایستگاه فضایی بین‌المللی، هارمونی به آن و برقراری ارتباطات انرژی و مخابراتی بودند، توانستند تحت ماموریت اکسپدیشن-16 با موفقیت وظیفه‌ی خود را به اتمام برسانند. بیشتر راهپیمایی فضایی این دو فضانورد به انتقال یک بخش 300 پوندی به محل مورد نظر آن مربوط می‌شد.

[size=x-small]منبع: www.Avia.ir ,www.spacetravel.com
لینک اصلی[/size]