دومین ماهواره بلاروس تا پایان سال 2009 به فضا پرتاب خواهد شد
.
"سرگی زالاتوی" مدیر و طراح ارشد موسسه علمی-مهندسی سیستم اطلاعات زمینی بلاروس اطلاع داد که دومین ماهواره بلاروس از پایگاه فضایی "پلیستسک" در اواخر سال 2009 به فضا پرتاب خواهد شد.

پرتاب ماهواره اول "بلکا" در اثر سقوط موشک حامل "دنپر" در ماه جولاس سال 2006 ناموفق ماند.

وی روز پنجشنبه در جریان کنفرانسی مطبوعاتی در «نووستی» اطلاع داد: "دومین ماهواره بلاروس قرار است تا اواخر سال 2009 از پایگاه فضایی "پلیستسک" توسط موشک حامل روسی "روکوت" به فضا پرتاب شود".
.
takeoff.ir