بسمه تعالی
هو یا181
یا ضامن آهو
باسلام
ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت سالروز فرخنده میلاد هشتمین مرآت تمام نمای ایزدی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه آلاف تحیت و الثنا به تمام دوستداران و پیروان خاندان ولایت وامامت وتیز دوستان در سایت و انجمن، بخشهایی از مثنوی سروده شده از خود حقیر در مدح و منقبت آن امام همام تقدیم میگردد که برگ سبزیست تحفه درویش:
صد مژده شد میلاد شمس الله ثامن -------- هان کو بود بر نامه عشاق ضامن
شد عالمین از عطر بویش چون بهاران ---------- ارض وسما از نور رویش نورباران
بر حال شیعه لطف حق گردیده شامل -------- کآمد دهم خورشید فیض الله کامل
جمله خلایق را خدا بخشیده شاهی -------- شاهی؟! نه بل کرده عطا یزدانپناهی
آری رضای حق به میلاد رضا شد -------- آزین ز میلاد رضا عرش خدا شد
جبریل بر زهرا بشارت داد آری ------- بر شیعه آمد از خدا نیکو نگاری
چشم خمارش طعنه بر آهو نوازد -------- حق هم بر این جلوه نمایی نیک نازد
ساقی میخانه قدح بر کف نهاده ست -------- بر جمله مستانش شراب عشق داده ست
آری شراب عشق مهر شاه طوس است ------- بر اهل عرش و فرش کو زیب نفوس است
کروبیان مسجود روی حقنمایش -------- زیبا پرستان عاکف زائرسرایش
شد آستانش قبله ی دلهای عشاق ------- باشد به پیش بارگاهش کعبه مصداق
باید که یاران اینک از باده وضو ساخت ------ بر قبله ی روی رضا سجاده انداخت
باید که اینک ساغر از ساقی ستانیم --------- همراه پیک صبح تا فردا بمانیم
باید که اینک دل به دریایش سپاریم ------- کام از لب لعل شکر ریزش براریم
باید که پر کرد از سبویش جامها را ------- باید گرفت از این صنم رو کامها را
اینک دلا مهمان بزم شه رضاییم --------- بر عالم از یک جرعه جامش کدخداییم
ما جان ز جام خوشگوارای تو داریم ------- یک قبله بر روی دلآرای تو داریم
تو وارث شاهی ملک لافتایی(لافتی یی) -------- تو نور قلب حیدر و زهرا رضایی