ایرباس 10 هزار کارمند خود را بیکار می کند

شرکت اروپایی هواپیما سازی ایرباس، اعلام کرده است که در طی چهار سال آینده 10 هزار کارمند خود را بیکار می کند.
نیمی از این کاهش از نیروی کار 55 هزار نفری ایرباس بوده و بقیه شامل پیمانکاران جزء خواهد شد.

با اتخاذ این تصمیم که به منظور کاهش هزینه هاست 1600 کارمند بریتانیایی این شرکت کار خود را از دست خواهند داد.

بریتانیا در قسمت ساختن بال هواپیماهای ایرباس تخصص دارد و این شرکت در چند منطقه در بریتانیا از جمله بریستول و ویلز شمالی کارخانه دارد.

قطعات مختلف هواپیماهای ایرباس در آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا ساخته می شود.

تاخیر در ساختن جت سوپر جامبوی جدید A380 سبب شد که برای اولین بار از سال 2000 شرکت هواپیما سازی آمریکایی بوئینگ از نظر فروش بر ایرباس پیشی گیرد.

مشکلات ساختن جت های A380 سبب شد که تحویل سفارشات دو سال به تاخیر افتد و این تاخیر معادل 5 میلیارد یورو به ایرباس ضرر بزند.

ایرباس همچنین می خواهد برای کمک به تولید هواپیماهای جدید A350 در شیوه کار خود تغییراتی دهد.

لوئی گلوآز، رئیس و مدیر اجرایی ایرباس گفته است که به خصوص تضعیف دلار، در رقابت پذیری ایرباس تاثیرمنفی داشته است.

BBC NEWS