تغييرات اب و هوايي موضوع اصلي دستور کار اجلاس کامانولث

ساعت خبر: 20:16
تهران واحد مرکزي خبر سياسي 86/9/2
رييس جامعه کشورهاي مشترک المنافع / کامانولث / امروز اعلام کرد کشورهاي عضو اين گروه بايد پيامي قاطع در حمايت از اجلاس بين المللي اتي در بالي اندونزي براي مقابله با تغييرات اب و هوايي صادر کنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از کامپالا / لاورنس گونزي نخست وزير مالت و رييس جامعه کشورهاي مشترک المنافع در جريان نشست سران اين گروه در کامپالا پايتخت انگولا گفت ترديدي نيست که ما بايد اقدامي قاطع براي کاهش گازهاي گلخانه اي تا دست کم پنجاه درصد تا سال دو هزار و بيست و پنج به عمل اوريم. وي گفت مقابله با چالش تغييرات اب و هوايي و گرم شدن کره زمين / يک جبهه متحد و سطح بي سابقه اي از همکاري ميان کشورها را مي طلبد. وي گفت کشورهاي عضو جامعه مشترک المنافع بايد پيامي قاطع در حمايت از کنفرانس اتي مبارزه با تغييرات اب و هوايي در بالي اندونزي صادر کنند.
مسئله تغييرات اب و هوايي يکي از موضوعات اصلي دستور کار اجلاس کامانولث در کامپالا است. مقامات جامعه کشورهاي مشترک المنافع تاکيد کردند که مقابله با تغييرات اب و هوايي يک ضرورت فوري و اجتناب ناپذير است. اجلاس سران کشورهاي عضو جامعه مشترک المنافع / کامانولث/ امروز در اوگاندا و با حضور اليزابت دوم ملکه انگليس و شاهزاده چارلز وليعهد اين کشور اغاز شد. بررسي و تبيين سياستهاي اينده جامعه کشورهاي مشترک المنافع از موضوعات اصلي دستور کار اين اجلاس است.
شاهزاده چارلز وليعهد انگليس تاکيد کرد که تغييرات اب و هوايي بزرگترين چالش پيش روي بشر است. وي گفت وظيفه ما است که کره زمين را براي فرزندانمان و ايندگان حفظ کنيم.