سرعت چرخش هسته زحل محاسبه شد
.

سرعت چرخش هسته زحل محاسبه شد

تازه ترین محاسبات نشان می دهد که سرعت چرخش هسته سیاره زحل هفت دقیقه کمتر از آنچه تصور می شود، است.

گروهی از دانشمندان مرکز جهانی هوا فضای پاسادنا در کالیفرنیا و دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس که نتایج یافته های خود را در ماهنامه علمی ساینس منتشر کرده اند، در محاسبات جدید خود کشف کردند که سرعت چرخش هسته سیاره زحل هفت دقیقه کمتر از محاسبات گذشته است.

این محاسبات که با استفاده از اندازه گیری نیروی جاذبه، سرعت بادهای سیاره و انحراف سیگنال های رادیویی انجام شده است، می تواند به این معنی باشد که هسته زحل از میزان اندکی سنگ و یخ تشکیل شده است.

این محاسبات می تواند درخصوص سرعت و حرکت بادهای اتمسفر زحل توضیحاتی ارائه کند اما همچنین می تواند در درک منشاء سیارات غول پیکر منظومه شمسی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این دانشمندان در خصوص منشاء سیارات غول پیکر زحل و مشتری اظهار داشته اند که این سیارات از هسته های بزرگ فلزی تشکیل شده بودند که بعدها تبدیل به گاز شده اند.

همچنین فرضیه های دیگر درخصوص منشاء زحل و مشتری نشان می دهد که این سیارات ثمره تکامل دیسک های بزرگ گازی شکلی است که دارای یک هسته کوچک از مواد جامد هستند.

www.mehrnews.com