هواي مه آلود فرودگاه اهواز باعث تاخير در پروازها شد

مدير روابط عمومي اداره كل فرودگاه‌هاي خوزستان گفت: پرواز اهواز - دمشق كه قرار بود ساعت هفت صبح روز سه‌شنبه از اين فرودگاه انجام شود با ‪۱۱‬ ساعت تاخير، ساعت ‪ ۱۸‬انجام شد.

" مجيد ملاياني" سه‌شنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي با اعلام اينكه هواي مه آلود فرودگاه دمشق مانع از انجام به موقع اين پرواز شد افزود: با مساعد شدن هوا پرواز در ساعت اعلام شده انجام شد.

وي گفت: اين پرواز به شماره ‪ ۷۹۱۷‬توسط شركت هواپيمايي كاسپين و ‪۱۵۸‬ مسافر انجام مي‌شود.

وي با اعلام اينكه قرار بود اين هواپيما در برگشت از دمشق، پرواز شماره ‪ ۴۳۰۵‬اهواز- ‪۰‬تهران را درساعت ‪ ۱۵‬امروز انجام دهد افزود: اين پرواز نيز با تاخير پيش آمده ساعت ‪ ۱/۳۰‬دقيقه بامداد چهارشنبه از فرودگاه اهواز انجام خواهد شد.
ایرنا