من دانشجوی دوره دیسپچری هستم . شنیدم تغییر کرده . کسی خبری داره ؟
چطور میشه اخرین بوکلت رو بدست آورد ؟
ممنون از همگی