آغاز مذاکرات براي ساخت ماهواره براي جمهوري اذربايجان
.
وزارت ارتباطات و فن آوري جمهوري اذربايجان مذاکرات خود را با اتحاديه جهاني ارتباطات و الکترونيک براي طراحي و ساخت ماهواره اي براي اين کشور آغاز کرده است.
روزنامه روس زبان اکو امروز به نقل از "روشن ابراهيم اف" مشاور ارشد امور علمي وزارت ارتباطات و فن آوري جمهوري اذربايجان خبر داد: اجراي اين طرح نزديک به 160 ميليون دلار هزينه دارد و جمهوري اذربايجان خواهد توانست فقط 15 سال از اين ماهواره استفاده کند.
وي با اشاره به اينکه در صورت مناسب بودن شرايط، جمهوري اذربايجان قادر خواهد بود تا سال 2010 اولين ماهواره خود را به فضا پرتاب کند گفت کاربرد اين ماهواره در زمينه ارتباطات است.
"روشن ابراهيم اف" گفت با اجراي اين طرح که درچارچوب کمکهاي مالي برنامه «ماهواره راه ابريشم» اجرا مي شود اخبار و اطلاعات کشورهاي واقع در مسير جاده ابريشم با استفاده از منابع مالي آمريکا و روسيه پوشش داده خواهد شد.
takeoff.ir